Salgs- og handelsbetingelser

Her på siden kan du læse, hvilke salgs- og handelsbetingelser, der gælder for ydelser købt at123algefri.dk.

Ud over en masse juridiske betingelser, får du også et link til en vigtig tjekliste, du bør gennemgå og udføre før og efter vi har foretaget algebehandling eller algerens på din ejendom.

Før du bestiller algebehandling eller fliserens, er det en god ide at læse tjeklisten for den ydelse, du bestiller. Derved kan du få et bedre indtryk af, hvad du bør undersøge og foretage dig, før vi kommer og udfører den bestilte ydelse.

Tjekliste for algebehandling:

Læs venligst denne liste over ting du bør forberede, før en algebehandling udføres.

 1. Afdæk planter, træer, blomster, hække, fiskedam, havemøbler osv. så de ikke rammes af algemiddel.
 2. Der skal være adgang rundt om huset så algebehandlingen kan udføres korrekt.
 3. Vi vil gerne have adgang til vand.
 4. Husk at frakoble regnvandsopsamlere.

Tjekliste for fliserens:

Læs venligst denne liste over ting du bør forberede, før en fliserens kan udføres.

 1. Fliserne skal være ryddet for møbler, blomster osv. så de er klar til rensning ved vores ankomst.
 2. Du kan betale 1.000 kr. inkl. moms for at få os til at rydde fliserne, hvis du ønsker.
 3. Det er et krav, at der er adgang vand.
 4. Der skal være adgang til fliserne, så vi kan komme til, når vi skal rense dem

Vilkår for samhandel

Alle leverancer af ydelser og produkter fra 123algefri.dk foregår efter de salgs- og leveringsbetingelser, du finder på denne side.

Har du bemærkninger eller særlige ønsker i forbindelse med din bestilling, tilsidesætter de ikke de vilkår, der fremgår af vores salgs- og leveringsbetingelser her på siden, med mindre vi har sendt dig en skriftlig bekræftelse på, at vi har mulighed for at overholde dine ønsker til leverancen.

Vilkår omkring ordremodtagelse

Du kan først regne med, at vi har modtaget og accepteret din bestilling, når vi har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til dig pr. mail. Husk altid at tjekke dit spam-filter, hvis du ikke har modtaget din ordrebekræftelse.

Vi anser også din ordre for gældende, selv om vores ordrebekræftelse skulle være havnet i din spam-mappe.

Har du ikke modtaget en ordrebekræftelse, eller ikke gjort det muligt for at os at fremsende en sådan, er du altid velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon, med oplysninger om hvordan vi fremsender ordrebekræftelsen.

Har du indsigelser overfor vores ordrebekræftelse

Har du nogen indsigelser i forhold til vores ordrebekræftelse, skal du fremsende dem skriftligt pr. mail eller brev.

Det er vigtigt, at vi modtager din indsigelse inden for få dage efter du har modtaget din ordrebekræftelse. Ellers risikerer du, at din ordre allerede er sat i produktion.

Indsigelserne er kun imødekommet fra vores side, hvis du har modtaget skriftlig bekræftelse herpå pr. mail. Husk at angive en gyldig mailadresse, vi kan fremsende bekræftelsen til.

Har du ændringer til din ordre

Har du ændringer til din ordre, skal du fremsende dem skriftligt pr. mail eller brev inden for få dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

Ændringen af din ordre anses kun for gældende, hvis du har modtaget en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget og accepteret din ændring til ordre. Har du ikke modtaget denne inden for 48 timer, bedes du kontakte os pr. telefon.

Husk at angive en mailadresse i din skriftlige ændring, så vi har mulighed for at sende en bekræftelse.

Vil du annullere en ordre

Skulle du fortryde eller ønske at annullere din ordre, skal du straks rette skriftlig henvendelse pr. mail eller brev. Du har fortrydelsesret fra købsdatoen på 14 dage på alle ordrer, med mindre vi har nået at udføre din bestilling inden da. Er din bestilling udført, uden du fik afmeldt – Er det ikke 123algefri.dk ansvar, vi sender en faktura.

Annulleringen kan først regnes for gældende, så snart du har modtaget vores skriftlige bekræftelse herpå. Så husk at angive en mailadresse på din annullering, så vi kan sende en bekræftelse

Priser, rabatter og tillæg

Alle oplyste priser er inkl. moms.

Den endelige pris på den bestilte ydelse fremgår af den ordrebekræftelse, du modtager fra os. Af den vil fremgå alle eventuelle afgifter, gebyrer og forsendelsesomkostninger, samt indeholde et udspecificeret momsbeløb på din ordre.

Den endelige pris på ordrebekræftelsen er således den pris, du kommer til at betale for ordren. Vi lægger ikke yderligere gebyrer for levering og eventuel kørsel ovenpå.

Kun hvis fremtidige ændringer til ordren gør det nødvendigt, vil du komme til at betale en anden totalpris end den, der fremgår af ordrebekræftelsen. Sker der ændringer i bestillingen, vil vi altid fremsende en ny ordrebekræftelse, som tegn på at vi accepterer din ændring. Den nye ordrebekræftelse vil i så fald annullere den tidligere fremsendte.

Kontaktrabatter i forbindelse med abonnementsordninger

Har du tegnet en aftale om årlig vedligeholdelse af din algebehandling, vil du opnå en kontaktrabat på mellem 10 og 15 % alt efter den valgte vedligeholdelsesordning. Rabatten opnås først det andet år efter udførelsen af anden vedligeholdelsesbehandling. Derved undgår vi, at skulle opkræve dig for allerede givne rabatter, hvis du opsiger aftalen før behandlingen udføres i år 2.

Vi har en min. pris på fliserens på 1000kr. incl. moms og på imprægnering min. 750kr. incl. moms

Levering

123algefri.dk leverer primært vores ydelser og produkter inden for Danmarks grænser.

Leveringsstedet er den adresse, der står anført i ordrebekræftelsen.

Alle ordrer lægges ind i vores produktion, så vi behandler ordrer fra samme geografiske lokation inden for den samme tidsperiode. Derved kan vi begrænse udgifterne til kørsel og skåne miljøet. Det betyder, at der kan være kortere eller længere ventetid på at få udført din bestilling, alt efter hvor i landet du bor.

90 % af alle ordrer tilstræbes leveret inden for 1 måneder fra bestillingsdatoen.

Vi vil ringe 2-3 dage før vi planlægger at ankomme

Opstår der forhold, som 123algefri.dk ikke er herre over jf. afsnittet om Force majeure, er vi berettigede til at udskyde leveringstidspunktet.

Ændring af ordren ved levering

Opdager vi ved levering af den bestilte ydelse, at årsagen til jeres problemer har en anden årsag end forventet, forbeholder vi os retten til at ændre bestillingen, så du i stedet får en behandling med et produkt, der løser dit faktiske problem. Denne ændring af ordren kræver vi er enig om prisen og din accept, da den udelukkende foretages for at give dig den bedste løsning på dit problem.

Betaling og ejendomsforhold

Som standard sker al betaling for leverede ydelser enten kontant ved leveringen eller med en betalingsfrist på netto 7 dage, hvis ikke andet er aftalt.

Betales købssummen ikke til aftalt tid, pålægger vi regnet fra forfaldsdatoen en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned. Ved tilsendelse af rykkere pålægges yderligere et rykkergebyr på DKK 100,- pr. fremsendt rykker.

Selv om du har klager over den leverede ydelse, berettiger det ikke til at tilbageholde hele eller dele af den aftalte købssum. Det anses som en væsentlig misligholdelse af købsaftalen, idet klager behandles og refunderes uafhængigt af betalingen for de leverede ydelser.123algefri.dk har fuld ejendomsret over alle udførte leverance, indtil vi har modtaget den aftalte, fulde betaling for leverancen.

Følgeskader og indirekte tab

123algefri.dk kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, der skyldes eller opstår i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Vi kan heller ikke gøres ansvarlige for følgeskader efter en algebehandling eller fliserens. Behandlingen foretages baseret på købers egen vurdering af holdbarheden af den behandlede overflade. 123algefri.dk kan således ikke stilles til ansvar for utætheder, overfladeskader, pudsafslag eller lignende, der er opstået som følge af den leverede ydelse.

Reklamation og garanti

Alle krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsendes skriftligt uden ubegrundet ophold, så snart disse opdages.

Skader forvoldt af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke du som køber bærer ansvaret eller risikoen for, kan du ikke klage over eller angive som mangel eller skade.

Algebehandling din klargøring:

Har du nogle planter, som du er nervøs for der kommer algebehandling på, og som står lige op af der, hvor der skal algebehandles, bedes du flytte dem eller dække dem til med plastic.

Vandhul med fisk:

Vi kan ikke algebehandle, hvis du har et vandhul med fisk i, hvor der er risiko for at algebehandlingens vand kan ramme, da det vil slå fiskene ihjel.

Reklamation over algebehandling

Ved algebehandling kan eventuel reklamation tidligst finde sted 9 måneder efter udførelsesdatoen, da algebehandlingen skal have tid til at virke på først. Hvor hurtigt det går, afhænger af vejrforhold, den geografiske orientering af overfladen, materialetypen og andre fysiske forhold.

Ved reklamation er det et krav, at du har taget både før- og efterbilleder, der kan dokumentere reklamationen. Før-billeder skal senest være taget 5 dage efter algebehandlingen er udført. Uden nødvendig billeddokumentation vil din reklamation blive afvist.

Beskadigelse af vinduer og beplantning

Efter endt algebehandling er det vigtigt, at du får vasket dine vinduer, hvis der er risiko for, at vi har ramt dem under behandlingen. Får eventuelt algemiddel lov til at sidde i længere tid på vinduet, kan det være svært at få af. Så vask dem gerne samme dag. 123algefri.dk hæfter ikke på skader på vinduerne som følge af udført algebehandling.

Har vi utilsigtet fået ramt en plante, kan du godt opleve misfarvning. Disse er ikke farlige for planten, og kan ikke få den til at gå ud. Fjern de misfarvede eller visnede blade, så de ikke skæmmer planten. 123algefri.dk hæfter ikke på skader på beplantning som følge af strejf og stænk fra algebehandlingen.

Tilsvarende hæfter vi ikke for skader på beplantningen samt eventuelt fisk og andet liv der er i vanddam på matriklen. I følge af hændelige uheld i forbindelse med udførelsen af leverancen.

Fliserens din klargøring.

Inden vi kommer og renser dine fliser, er det vigtigt at belægningen er tilgængelig og alt der står på belægningen er flyttet minimum 5 meter væk. Kan du ikke flytte det hele, skal du gøres os opmærksomme herpå, og så flytter vi det for dig.

Hvor meget sviner det

Vi spuler vand på dine fliser, som vi efterfølgende suger op, så godt vi kan.

Vores rengøring

Til sidst rengør vi med koste, river, børster og støvsuger. Såfremt du har græs der støder op til belægningen, vil græsset bære præg af, at der er blevet renset fliser. Vejr & vind vil stå for den endelige slutrengøring.

Erstatningsansvar

123algefri.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig for flg.:

 1. Udskridning af fliser. Det kan ikke undgås at en flisebelægning med tiden ændrer sig pga. regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af biler, eller anden brug. Efter at fliserne er blevet renset, kan det være mere tydeligt at se brede fuger og andre fejl belægningen kan have, da rensningen fjerner vækst og begroning mellem fliserne.
 2. Tilstand på fliserne efter rensning. Snavs, flisepest, begroning m.v. kan skjule fejl/slitage på fliserne. Når vi har udført en rensning af dine fliser, vil det være nemmere at se såfremt nogle sten er mere porøse end andre, samt eventuelle frostsprængninger.
 3. Krukker, porcelæn, planter m.v. Når krukker m.v. flyttes, kan fejl være skjult på dem inden de flyttes, da de i forvejen kan have fået frostsprængninger eller af anden årsag er gået i stykker, som gør, at de ikke tåler, der flyttes rundt på dem.
 4. Eventuelt puds eller andet på din bygning der støder op til belægningen, antager vi er i stand så det kan tåle vand og at blive vasket med en børste.

Garanti på fliserens

Den udstedte garanti på fliserens gælder kun, hvis du tegner et årligt vedligeholdelses-abonnement på dit fliseareal. Det indebærer, at vi efter behov og minimum en gang årligt kommer ud, og giver fliserne en algebehandling.

Overholder du dette, gælder vores garanti mod alger og flisepest på fliserne i 10 år efter udførelsen. Husk altid at gemme fakturaer på fliserensningen, som er dit bevis på, at du har fået det udført af os. Vi gemmer kun fakturaer i 5 år.

Force Majeure

123algefri.dk har ret til uden videre at annullere ordrer, eller udskyde aftalt levering af ydelser og produkter, og er i øvrigt fri for ansvar i forbindelse med enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for vores rimelige kontrolmuligheder og som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af nærværende aftale.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende spildevand

Når du får udført algebehandling eller fliserens af 123algefri.dk, har du ansvaret for, at udledt spildevand ikke sendes direkte ud i vandmiljøet fra din ejendom, men bortskaffes forsvarligt via kloak eller tilkoblet rensningsanlæg.

De anvendte algebekæmpelsesmidler må ikke udledes direkte til åer og vandløb, idet dette kan skade vandmiljøet. Derfor bør du senest ved bestillingen af vores ydelser, sikre dig, at afløb fra de behandlede arealer ledes direkte til kloak og videre til rensningsanlæg.

Skulle der ske udledning til vandmiljøet, er du ved indgåelse af aftale om levering af ydelser fra 123algefri.dk, forpligtet at holde os erstatningsfrit for ethvert krav, der måtte blive stillet mod os eller dig som følge af den udførte algebehandling. Ligeledes påhviler det dig at afholde alle miljørelaterede omkostninger og bøder, der måtte blive udstedt til 123algefri.dk i forbindelse med algebehandlingen.

Før bestilling bør du derfor tjekke afledningen af spildevandet fra din bolig hos kommunen, via BBR-registreringen eller på www.ois.dk.

Vores behandling af personlige data og informationer

I forbindelse med din bestilling af ydelser og produkter hos 123algefri.dk, opbevarer vi efterfølgende persondata om dig i form af dit fulde navn, adresse, e-mail, telefonnumre og andre relevante kontaktoplysninger. Data opbevares i en database, der ligger online i vores eget system , samt i vores økonomisystem, der hostes hos dettes udbyder.

Dine private data overgives ikke til tredjemand, udover i det omfang det er nødvendigt, for at vi kan udføre din bestilling. Vi sælger eller videregiver ikke persondata til andre!

Billeddokumentation af arbejdets udførelse

I forbindelse med leveringen af de bestilte ydelser, tager 123algefri.dk billeder af arbejdets udførelse, samt billeder før og efter arbejdets udførelse som dokumentation for, at vi har været hos jer og leveret det bestilte. Vi tager kun billeder de steder på og omkring boligen, hvor arbejdet udføres.

Nogle af disse billeder kan blive udvalgt til brug på vores hjemmeside eller i andet markedsføringsmateriale. Sker dette, vil der ikke blive angivet hverken navne, adresser, telefonnumre, priser eller andre personlige eller til opgaven hørende detaljer.

Ønsker du ikke, at billeder fra din bolig eller din grund anvendes i vores markedsføring, bedes du orientere os om dette ved bestillingen eller fremsende en skriftlig anmodning pr. mail eller brev om, så vi undlader dette.

Notat om delvis ugyldighed

Skulle en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, har det ingen indflydelse eller forringende effekt på de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed.

Tvister

Skulle der opstå uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af indholdet i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal sagen afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, vil blive indbragt for domstolene eller for et af parterne udpeget værneting.

123algefri.dk er en del af Freddys Telt & Serviceudlejning ApS, og vil blive faktureret der igennem.

123algefri.dk
Mølleby 20
6052 Viuf
Kolding kommune

Kontakt os

Tlf.: +45 40 36 48 36
E-mail: 123algefri@123algefri.dk